caes
Home » Nutrició » Article de nutrició » La vitamina B12
vitamina b12

La vitamina B12

La vitamina B12 és una vitamina hidrosoluble només present en aliments d’origen animal. Per tant, els qui segueixin una alimentació vegetariana estricta (vegans) n’hauran de parar especial atenció per no arribar a patir-ne dèficit.

Les vitamines hidrosolubles participen en vies metabòliques i, en ocasions, ens podem trobar que en alguna via hi participa més d’una. Quan això succeeix, la manca d’una vitamina pot comprometre una altra a l’hora de realitzar la seva feina. Aquest és el cas de la vitamina B12. El seu dèficit pot afectar la vitamina B9 i, alhora, afectar també les vies metabòliques on aquesta hi està implicada.

Per tant, s’han d’entendre els nutrients com una xarxa interconnectada on la manca o dèficit d’un element pot afectar el correcte funcionament d’altres nutrients o de l’organisme.

En més d’una ocasió hem comentat que no hi ha cap aliment que contingui tots els nutrients ni cap nutrient que estigui present en tots els aliments. I que, per tant, la nostra alimentació ha de ser el més variada possible per tal d’assegurar-ne una bona aportació. De la mateixa manera, tampoc hi ha cap aliment que porti les vitamines en quantitats destacables com per satisfer les necessitats. Així doncs, a més a més de ser variada, l’alimentació ha de ser també suficient.

Les vitamines hidrosolubles estan àmpliament distribuïdes en els aliments, tot i que n’hi ha alguna que no està present en els aliments d’origen vegetal, com succeeix amb la vitamina B12, donat que aquesta és fruit del metabolisme de l’organisme. Però abans d’explicar en quines fonts alimentàries es pot trobar aquesta vitamina, creiem important saber les funcions fa.

La vitamina B12 és el nom genèric que se li dona a un grup de compostos també anomenats Cobalamines (per presentar tots un àtom de cobalt). En els aliments, es presenta unida a les proteïnes, que els àcids de l’estomac alliberaran per a ser utilitzada. És de les poques que es pot emmagatzemar. Ho fa al fetge i en podem disposar durant uns anys.

Com totes les vitamines del grup B, està implicada en el bon funcionament del sistema nerviós participant en la síntesis de neurotransmissors i mantenint en bon estat la mielina (capa protectora de les neurones).

Conjuntament amb altres vitamines, participa en el metabolisme d’hidrats de carboni i de greixos (obtenir-ne energia).

En conjunt amb l’àcid fòlic (vitamina B9), participa en el manteniment dels nivells d’homocisteïna. Un excés d’homocisteïna està associat a l’aparició d’aterosclerosi.

També amb l’àcid fòlic participa en les reaccions de síntesi d’ADN. Un dèficit d’àcid fòlic compromet la funció de la vitamina B12 donant lloc a l’anèmia megaloblàstica. De la mateixa manera que un dèficit de vitamina B12 afecta el funcionament de l’àcid fòlic, provocant el mateix problema.

En els països desenvolupats on tenim a l’abast una gran varietat d’aliments i en les quantitats necessàries, fa difícil l’aparició de problemes associats a la manca d’aquesta vitamina.

Qui pot presentar dèficit de vitamina B12 són les persones sotmeses a cirurgia bariàtrica, gastrectomies (extracció de l’estómac), alcoholisme, gent gran, infeccions parasitàries (la tènia consumeix vitamina B12) i vegetarians estrictes (sense consum de cap font alimentària d’origen animal).

La ingesta recomanada estaria entre els 2 i 3 micrograms/dia.

Les fonts alimentàries, com s’ha comentat, són els aliments d’origen animal, que l’han obtingut a partir de microorganismes: carns, peix, marisc, ous (sobretot el rovell) i lactis (tot i que en menor quantitat).

Per tant, si se segueix una alimentació ovovegetariana o ovolacteovegetariana, la vitamina B12 no està compromesa si es consumeixen ous de forma regular.

1 ou de gallina pot contenir fins a 1mcg de vitamina B12.

1 got de llet sencera de vaca, uns 0,6mcg.

Sobre Equipo de Dietistas - Nutricionistas

Equipo de Dietistas - Nutricionistas
Sentir és la teva revista on-line, independent, d'alimentació i d'estil de vida saludable. Està formada per un equip expert multidisciplinar amb Dietistes-Nutricionistes, Psicòlegs i Periodistes i pertany a Menja sa.

Un comentari

Comentar

La teva direcció de correu electrònic no serà publicada.Els camps necessaris estan marcats *

*