caes
Home » Nutrició » Salut

Salut

Hiperucèmia

Hiperucèmia

Habitualment no produeix simptomatologia, però la probabilitat augmenta a mida que ho fa el grau i duració de la hiperuricèmia, provocant gota, litiasis renal o nefropatia gotosa.

Llegir més »

Obesitat infantil

obesitat infantil

El 30% de nens i nenes entre 3 i 12 anys presenten excés de pes. D'aquests, el 21,7% té sobrepès i el 8,3% obesitat. Si acotem per franges d'edat veiem que el 25% de nens i nenes de 3 a 5 anys té sobrepès i que l'obesitat és menor entre nens/es de 10 a 12 anys que entre nens/es de 6 a 9 anys .

Llegir més »

Hèrnia de hiat

hernia de hiat

La hèrnia de hiat es produeix quan la part superior de l’estomac s’instal·la per sobre del diafragma provocant molèsties digestives com el reflux, sensació de cremor i dolor.

Llegir més »